Begravelse

Dødsfald anmeldes af den nærmeste familie inden to dage til sognepræsten i afdødes bopælssogn.

Har man valgt en bedemand, er han normalt behjælpelig med dette, ligesom det ofte er ham, der formidler aftaler om tidspunkt for begravelsen med præsten. Bedemanden kan også formidle kontakt til kirkegårdens graver i forbindelse med valg af gravsted.

Evt. pyntning af kirken aftales med graveren.

Læs information om gravsteder her