Bryllup/velsignelse

Ved bryllup/velsignelse af borgerligt indgået ægteskab kontaktes sognepræsten for aftale om dato og yderligere praktiske oplysninger.

Prøvelsesattesten skal i god tid før brylluppet afleveres på kirkekontoret, sammen med dåbsattester samt navn og adresse på to bryllupsvidner. Prøvelsesattesten, som højst må være fire måneder gammel, udstedes af Borgerservice i bopælskommunen.

Evt. pyntning af kirken aftales med graveren.

Navneændring
Ansøgninger om navneændring i forbindelse med bryllupper sendes til kirkekontoret i bopælssognet, uanset hvor brylluppet finder sted. Der må påregnes mindst to ugers ekspeditionstid.