Gudstjenester Føvling Kirke

Søndag d. 9. september kl. 9.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 30. september kl. 9.00 v/Dorte Isaksen

Søndag d. 7. oktober kl. 19.00 – Høst v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 28. oktober kl. 9.00 v/ Dorte Isaksen

Søndag d. 4. november kl. 10.30 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 18. november kl. 19.00 – Stillegudstjeneste v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 25. november kl. 9.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 2. december kl. 9.00 v/Peter Lynggaard Uth