Gudstjenester Føvling Kirke

Søndag den 17. november kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 1. december kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth 

Søndag den 22. december kl. 11.00 v/Dorte Isaksen

Tirsdag den 24. december kl. 14.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 29. december kl. 11.00 v/Dorte Isaksen

Søndag den 12. januar kl. 9.30 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 26. januar kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 16. februar kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 1. marts kl. 19.00 v/Peter Lynggaard Uth