Gudstjenester Føvling Kirke

Søndag d. 18. november kl. 19.00 – Stillegudstjeneste v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 25. november kl. 9.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 2. december kl. 9.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 23. december kl. 10.30 – 4. søndag i advent v/Dorte Isaksen

Mandag d. 24. december – Juleaften v/Peter Lynggaard Uth

Onsdag d. 26. december – Anden juledag v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 6. januar kl. 9.30 – Helligtrekongers søndag v/Dorte Isaksen

Søndag d. 27 januar kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 10. februar kl. 19.00 v/Peter Lynggaard Uth