Gudstjenester Føvling Kirke

Søndag den 20. september kl. 11.00
Konfirmation

Søndag den 27. september kl. 19.00
Aftengudstjeneste

Søndag den 25. oktober kl. 11.00
Højmesse

Søndag den 1. november kl. 09.30
Højmesse

Søndag den 15. november kl. 11:00
Højmesse

Søndag den 22. november
Pastoratsgudstjeneste

Søndag den 29. november kl. 11.00
Højmesse