Gudstjenester Føvling Kirke

Søndag d. 17. september kl. 9.00
14. søndag efter trinitatis v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d.24. september kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 8. oktober kl. 10.30
17. søndag efter trinitatis v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 29. oktober kl. 9.00
20. søndag efter trinitatis v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 5. november kl. 10.30
Alle helgens dag v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 26. november kl. 19.00 – Stillegudstjeneste 
Sidste søndag i kirkeåret.

Søndag d. 3. december kl. 10.30
1. søndag i advent v/Peter Lynggaard Uth