Gudstjenester Føvling Kirke

Søndag den 15. november kl. 11:00 v/ Peter Lynggaard Uth                         

Søndag den 29. november kl. 11:00 v/ Peter Lynggaard Uth                         

Søndag den 20. december kl. 11:00 v/vikar 

Torsdag den 24. december kl. 14:00 – Juleaften v/ Peter Lynggaard Uth 

Lørdag den 26. december kl. 11:00 v/ Peter Lynggaard Uth                           

Søndag den 3. januar kl. 11:00 v/ Peter Lynggaard Uth       

Søndag den 24. januar kl. 09:30 v/ Dorte Stenberg Isaksen                            

Søndag den 14. februar kl. 11:00 v/ Dorte Stenberg Isaksen