Gudstjenester Føvling Kirke

Søndag den 18. august kl. 19.00 v/Dorte Isaksen

Søndag den 8. september kl. 9.30 v/Dorte Isaksen

Søndag den 29. september kl. 10.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 20. oktober kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 3. november kl. 9.30 v/Peter Lynggaard Uth 

Søndag den 17. november kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 1. december kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth