Gudstjenester Føvling Kirke

Søndag d. 6. januar kl. 9.30 – Helligtrekongers søndag v/Dorte Isaksen

Søndag d. 27 januar kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 10. februar kl. 19.00 v/Peter Lynggaard Uth