Gudstjenester i Nim Kirke

Søndag d. 18. februar kl. 10.30
1. søndag i fasten v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 25. februar kl. 10.30
2. søndag i fasten v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 11. marts kl. 9.00
Midfaste v/Dorte Isaksen

Søndag d. 18.marts kl. 10.30
Mariæ bebudelses dag v/Peter Lynggaard Uth

Fredag d. 30. marts kl. 10.30
Langfredag v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 1. april kl. 10.30
Påskedag v/Peter Lynggaard Uth