Gudstjenester i Nim Kirke

Søndag den 10. november kl. 9.30 v/Dorte Isaksen 

Søndag den 1. december kl. 14.00 – Børnegudstjeneste v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 15. december kl.11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Tirsdag den 24. december kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Onsdag den 25. december kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Tirsdag den 31. december kl. 15.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 19. januar kl. 9.30 v/Dorte Isaksen 

Søndag den 2. februar kl. 11.00 v/Dorte Isaksen 

Søndag den 23. februar kl. 9.30 v/Dorte Isaksen