Gudstjenester i Nim Kirke

Søndag d. 10. september kl. 10.30
13. Søndag efter trinitatis v/Dorte Isaksen

Søndag d. 1. oktober kl. 14.00
16. søndag efter trinitatis v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 8. oktober kl.9.00
17. søndag efter trinitatis  v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 29. oktober kl. 10.30
20. søndag efter trinitatis v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 5. november kl. 19.00 – kirkekaffe
Alle helgens dag v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 12. november kl. 9.00
22. søndag efter trinitatis v/Dorte Isaksen

Søndag d. 26. november kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 3. december kl. 14.00 – Børnegudstjeneste
1. søndag i advent v/Peter Lynggaard Uth