Gudstjenester i Nim Kirke

Søndag d. 9. september kl. 10.30 v/Peter Lynggaard Uthf

Søndag d. 23. september kl. 9.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 7. oktober kl. 10.30 – Høst v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 14. oktober kl. 9.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 28. oktober kl. 17.00 – Børnegudstjeneste v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 4. november kl. 9.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 11. november kl. 10.30 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 2. december kl. 14.00 – Børnegudstjeneste v/Peter Lynggaard Uth