Gudstjenester i Nim Kirke

Søndag d. 25. august kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 15. september kl. 17.00 – børnegudstjeneste, høst v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 22. september kl. 9.30 v/Dorte Isaksen

Søndag den 13. oktober kl. 9.30 v/Dorte Isaksen

Søndag den 20. oktober kl. 17.00 – Børnegudstjeneste v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 27. oktober kl. 9.30 v/Dorte Isaksen

Søndag den 10. november kl. 9.30 v/Dorte Isaksen 

Søndag den 1. december kl. 14.00 – Børnegudstjeneste v/Peter Lynggaard Uth