Gudstjenester i Nim Kirke

Søndag d. 27. maj kl. 10.30 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 10. juni kl. 10.30 v/Dorte Isaksen

Søndag d.24. juni kl. 9.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 15. juli kl. 9.00 v/Dorte Isaksen

Søndag d. 29. juli kl. 14.00 v/Peter Lynggaard Uth (Stjernholm)

Søndag d. 12. august kl. 9.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 26. august kl. 10.30 v/Dorte Isaksen