Gudstjenester i Nim Kirke

Søndag den 7. marts kl. 11:00 v/Peter Uth

Fredag den 2. april kl. 11:00 v/Peter Uth

Søndag den 4. april kl. 09:30 v/Peter Uth

Søndag den 11. april kl. 11:00 v/ Vikar

Søndag den 9. maj kl. 11:00 v/Dorte Isaksen