Gudstjenester i Nim Kirke

Søndag d. 23. juni kl. 9.30 v/Dorte Isaksen

Søndag d. 14. juli kl. 14.00 (Stjernholm) v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 4. august kl. 11.00 v/Dorte Isaksen

Søndag d. 25. august kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth