Gudstjenester i Tamdrup Kirke og Plejecentret

Tamdrup Kirke

Her kan I se, hvornår der er gudstjeneste i Tamdrup Kirke og hvem der forestår gudstjenesten. Nederst på siden kan I se, hvornår der er gudstjeneste på Tamdrup Centret.

Husk at der til alle gudstjenester på søn- og helligdage er kirketaxa. Taxaen skal bestilles senest dagen før på telefon 75 50 30 00.

Søndag d. 11.november kl. 9:00
Fireogtyvende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen

Søndag d. 18. november kl. 10:30
Femogtyvende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen

Søndag d. 25. november ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Sidste søndag i kirkeåret i Føvling kirke kl. 9:00 og i Nim kirke kl. 10:30 v/ Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 2. december kl. 10:30
Første søndag i advent v/ Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 9. december kl. 10:30
Julemusikgudstjeneste, hvor Gudenåkoret medvirker
Anden søndag i advent v/ Dorte Stenberg Isaksen

Søndag d. 16. december ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Tredje søndag i advent i Nim kirke kl. 10:30 og i Underup kirke kl. 19:00 med Luciaoptog, begge v/ Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 23. december kl. 16:00
Fjerde søndag i advent v/ Dorte Stenberg Isaksen 

Mandag d. 24. december kl. 13:30 og kl. 15:30
Juleaften v/Dorte Stenberg Isaksen 

Tirsdag d. 25. december kl. 10:30
Juledag v/Dorte Stenberg Isaksen

Onsdag d. 26. december – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Anden juledag i Føvling kirke kl. 10:30 v/ Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 30. december – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Julesøndag i Underup kirke kl. 10:30 v/ Dorte Stenberg Isaksen

Nytårsaftensdag i Nim kirke kl. 15:00 v/ Peter Lynggaard Uth

Tirsdag d. 1. januar kl. 14:00 – kirkekaffe
Nytårsdag v/ Dorte Stenberg Isaksen 

Søndag d. 6. januar kl. 11:00
Helligtrekongers søndag v/ Dorte Stenberg Isaksen

Søndag d. 13. januar kl. 9:30
Første søndag efter Hellig tre konger v/ Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 20. januar kl. 11:00
Anden søndag efter Hellig tre konger v/ Dorte Stenberg Isaksen

Søndag d. 27. januar kl. 9:30
Tredje søndag efter Hellig tre konger v/ Peter Lynggaard Uth 

Onsdag d. 30. januar kl. 17:00
Kyndelmisse v/ Dorte Stenberg Isaksen – se omtalen

Søndag d. 3. februar kl. 11:00
Fjerde søndag efter Hellig tre konger v/ Dorte Stenberg Isaksen 

Søndag d. 10. februar ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Sidste søndag efter Hellig tre konger i Underup kl. 9:30 og i Føvling kirke kl. 19:00 v/ Peter Lynggaard Uth 

Søndag d. 17. februar kl. 11:00
Septuagesima v/ Dorte Stenberg Isaksen

 

På Tamdrup Plejecenter

Torsdag d. 29. november kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang

Mandag d. 24. december kl. 11:00
Gudstjeneste uden altergang

Torsdag d. 31. januar kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang

Hver gang bortset fra d. 24. december drikker vi traditionen tro kaffe før gudstjenesten. Derfor:

Kirkekaffe kl. 14:30 og gudstjeneste kl. 15:00.

Alle er velkomne!

Tamdrup menighedsråd betaler for kaffen for de kirkegængere, der kommer som gæster på Tamdrup Plejecenter.