Gudstjenester Underup Kirke

Søndag d. 20. januar kl. 9.30 v/Dorte Isaksen

Søndag d. 10. februar kl. 9.30 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 24. marts kl. 9.30 v/Dorte Isaksen

Søndag d. 14. april kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Fredag d. 19.april kl. 11.00 – Langfredag v/Peter Lynggaard Uth

Mandag d. 22. april kl. 11.00 – 2. påskedag v/Dorte Isaksen

Fredag d. 17. maj kl. 11.00 – Bededag v/Dorte Isaksen