Gudstjenester Underup Kirke

Søndag den 3. november kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 17. november kl. 19.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 24. november kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 15. december kl. 19.00 v/Peter Lynggaard Uth

Tirsdag den 24. december kl. 15.30 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 5. januar kl. 9.30 v/Dorte Isaksen

Søndag den 26. januar kl. 19.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 16. februar kl. 9.30 v/Peter Lynggaard Uth