Gudstjenester Underup Kirke

Fredag d. 11. august kl. 9.30 v/Dorte Isaksen

Søndag d. 1. september kl. 9.30 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 6. oktober kl. 19.00 v/Dorte Isaksen

Søndag den 3. november kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 17. november kl. 19.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 24. november kl. 11.00 v/Peter Lynggaard Uth