Gudstjenester Underup Kirke

Søndag d. 30. juni kl. 9.30 (Pilgrim) v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 21. juli kl. 19.00 v/Peter Lynggaard Uth

Fredag d. 11. august kl. 9.30 v/Dorte Isaksen

Søndag d. 1. september kl. 9.30 v/Peter Lynggaard Uth