Gudstjenester Underup Kirke

Søndag den 8. november kl. 11:00 v/ Peter Lynggaard Uth

Torsdag den 24. december kl. 15:30 – Juleaften v/ Peter Lynggaard Uth 

Søndag den 27. december kl. 11:00 v/vikar 

Søndag den 10. januar kl. 11:00 v/ Peter Lynggaard Uth     

Søndag den 31. januar kl. 11:00 v/vikar         

Søndag den 28. februar kl. 09:30 v/ Dorte Stenberg Isaksen