Gudstjenester Underup Kirke

Søndag d. 18. november kl. 10.30 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 16. december kl. 19.00 – 3. søndag i advent – Luciaoptog v/Peter Lynggaard Uth

Mandag d. 24. december kl. 15.30 – Juleaften v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 30. december kl. 10.30 – Julesøndag v/Dorte Isaksen

Søndag d. 20. januar kl. 9.30 v/Dorte Isaksen

Søndag d. 10. februar kl. 9.30 v/Peter Lynggaard Uth