Gudstjenester Underup Kirke

Søndag den 5. januar kl. 9.30 v/Dorte Isaksen

Søndag den 26. januar kl. 19.00 v/Peter Lynggaard Uth

Søndag den 16. februar kl. 9.30 v/Peter Lynggaard Uth