Gudstjenester Underup Kirke

Søndag d. 16. september kl. 10.30 – Høst juni v/Peter Lynggaard Uth

Søndag d. 21. oktober kl. 10.30 v/Dorte Isaksen

Søndag d. 18. november kl. 10.30 v/Peter Lynggaard Uth