Information vedr. gravsteder

Kære Gravstedsindehaver

Her finder du praktisk viden om det at have et gravsted på kirkegården og få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med det at blive gravstedsindehaver. Fx i forbindelse med anlæggelse af gravsted eller i forhold til selve dagligdagen på kirkegården.

Du er også altid meget velkommen til at kontakte personalet på kirkegården, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen

Tamdrup Menighedsråd
Tlf. til graveren: 29 66 23 10

Praktisk ved anlæggelse af gravsted

Du kan vælge enten selv at anlægge gravstedet eller få personalet på kirkegården til det. Ønsker du selv at etablere gravstedet er her lidt praktiske råd:

 • Ved plantning er det en god idé at sørge for god afstand til hækken. Hækken skal holdes fri for ikke at gå ud. Og man skal huske, at det, der plantes, bliver større med tiden, så husk at gøre plads til tilvækst.
 • Der må udelukkende benyttes perleral.
 • Der må ikke plantes træer (spørg evt. graveren)
 • Hække klippes af kirkegårdens personale og udskiftes på kirkens regning
 • Der må ikke sås blomster, der kan selvså sig i nabogravsteder osv.
 • Hvis der skal ral på gravstedet, anbefales det at lægge et min. 5 cm tykt lag på for at forebygge ukrudt.

Dagligdagen på kirkegården

 • Hvis du selv ønsker at renholde gravstedet, forefindes der river på de tre standere, vi har sat op forskellige steder på kirkegården. Disse er til fri afbenyttelse.
 • Der er opsat vandkander og vaser til fri afbenyttelse. Når blomsterne visner sættes vaserne tilbage i holderen, så en anden kan benytte dem, og der altid vil være vaser til rådighed.
 • Der findes offentligt toilet ved p-pladsen lige udenfor hovedindgangen.
 • Der er opsat affaldsbeholdere 3 steder. Vi henstiller til, at man sorterer affaldet som beskrevet på affaldsbeholderne. Vi har aftale om afhentning af haveaffald, og der ses derfor helst ikke blandes almindeligt affald heri.

Vedligeholdelse af gravstedet

Du kan vælge enten selv at renholde gravstedet eller få personalet på kirkegården til det. Tal med graveren om, hvad du ønsker.

Vedr. alm. renholdelse med årlig betaling:

 • Betaling sker forud. Regning udsendes først på året.
 • Gravstedet holdes rent for ukrudt og nedfaldne blade.
 • Der fjernes visne buketter.
 • Der foretages lettere beskæring
 • Mod merbetaling foretages: Fornyelse af udgåede planter, opretning efter jordsætning, genopretning af gravminde, påfyldning af ral.

Ved legatrenholdelse udføres udover almindelig renholdelse følgende:

 • Kirkegården udskifter udgåede planter.
 • Kirkegården fylder løbende ral på gravstedet.
 • Kirkegården sørger for at rette gravminde op og fylde jord på gravstedet, hvis dette sætter sig.

Udsmykning af gravsted

 • Genstande som dekorationer, bamser, billeder, breve m.v. skal løbende fjernes, når de bliver defekte.
 • Kirkegården skal være et rart sted at komme, både for dig og for alle andre. Udsmykningen bør derfor være diskret.

Hvornår udløber gravstedet og hvad sker der så?

 • Ved kistebegravelse er fredningstiden 25 år og ved urnenedsættelse er fredningstiden 10 år. Dette er den tid, hvori du forpligter dig til at sørge for, at gravstedet bliver holdt sømmeligt. Enten ved at betale kirken for det eller ved selv at gøre det. Der må ikke foretages nye nedsættelser i samme gravplads i fredningstiden. Dog kan der efter en kistenedsættelse også nedsættes en urne i samme plads, da en urne ikke kræver samme dybde.
 • Når fredningstiden er ved at udløbe for alle begravede i gravstedet, vil du blive kontaktet af kirken med henblik på evt. forlængelse eller nedlæggelse.