Menighedsrådsmøder 2019

Onsdag d. 3. april kl. 18.30

Tirsdag d. 28. maj kl. 18.30

Torsdag d. 15. august kl. 18.30

Tirsdag d. 17. september kl. 18.30

Onsdag d. 23. oktober kl. 18.30

Torsdag d. 21. november kl. 18.30

Møderne foregår i Tamdrup Præstegård.
Alle er velkomne til at møde op. Møderne er offentlige.