Menighedsrådsmøder 2017

Torsdag d. 23. februar kl. 19.00

Onsdag d. 29. marts kl. 19.00

Torsdag d. 20. april kl. 19.00

Torsdag d. 18. maj kl. 19.00

Tirsdag d. 20. juni kl. 19.00

Torsdag d. 17. august kl. 19.00

Tirsdag d. 12. september kl. 19.00

Onsdag d. 11. oktober kl. 19.00

Torsdag d. 9. november kl. 19.00

Møderne foregår i Tamdrup Præstegård.
Alle er velkomne til at møde op. Møderne er offentlige.