Menighedsrådsmøder 2017

Torsdag d. 17. august kl. 19.00

Tirsdag d. 21. september kl. 18.30

Onsdag d. 11. oktober kl. 18.30

Torsdag d. 9. november kl. 19.00

Møderne foregår i Tamdrup Præstegård.
Alle er velkomne til at møde op. Møderne er offentlige.