Menighedsrådet

Menighedsrådets møder er offentlige, dvs. enhver er velkommen til at møde op.
Se hvornår det næste menighedsrådsmøde  afholdes.

Formand
Jan Gaarden
Over Vrøndingvej 8, 8700 Horsens
Tlf. 23464329
E-mail: jangaarden7@gmail.com

Næstformand

Dorte Helene Larsen
Silkeborgvej  214
8700 Horsens
Tlf 29260161
E-mail: dortehelene@live.dk

Kirkeværge
Stig Nyborg
Kørupvej 24, 8700 Horsens
Tlf.: 23412790

Kasserer
Bente Skov
Bækvej 25,  8700 Horsens
Tlf: 2121 5120
E-mail: benteskovha@gmail.com

Kontaktperson

Joan Staun
Engvej 7, 8700 Horsens
Tlf. 20342429

Sekretær

Merete Jensen

Skellet 3
8700 Horsens
Tlf 30323295 – imkj@stofanet.dk

Orla Svendsen
Kørupvej 4, 8700 Horsens
Tlf. 20754928