Om kirken

Tamdrup kirke er bygget af frådsten omkring år 1120 og hører dermed til blandt de ældste kirker i Danmark.

Kirken er formentlig bygget i et samarbejde mellem kongemagt og bispemagt, som valgte at placere denne treskibede katedral på en vindblæst bakke, hvor der dybest set ikke boede nogen! Nærmeste nabo var en stormandsgård, måske kongens gård?
Mest sandsynligt er Tamdrup kirke bygget på et tidligere hedensk helligsted, altså et sted, hvor man i vikingetiden dyrkede Odin og Thor og co.

Imponerende har den ligget der i landskabet som en tydelig markering af, at nu var Danmark et kristent land.
Inde i kirken er man blevet mødt af et imponerende syn: I et kirkeskib med 8 meter fra gulv til loft har væggene været udsmykket med kalkmalerier i to bånd hele vejen rundt. Mod øst var der over alteret et vindue, så solens lys, opstandelseslyset kunne stråle ind over alteret.

Omkring år 1200 blev alteret prydet med gyldne plader, kobber belagt med guld. På hovedalteret var det billeder fra Jesu liv og død.
På et af sidealtrene var det billeder af Poppo, der overbeviser kongen, Harald Blåtand, som lader sig døbe og gør Danmark til et kristent land.

Tamdrup kirke har fra begyndelsen haft en døbefont og har måske tjent som dåbskirke for et større område.

I 1460’erne blev kirken bygget om, så den i store træk fremstod som nu med smukke hvælv og ét tag, der når ud over hele kirken. Kalkmalerierne kom på den måde ”på loftet”, hvor man stadig kan se resterne af dem. I korbuen inde i kirken er der dog stadig oprindelige kalkmalerier fra 1120’erne. Kirken fik tårn, våbenhus og et forlænget sakristi, hvor der nu blev bygget en mur bag alteret.

Der er ca. 400 siddepladser i kirken og den er dermed den anden største landsbykirke i Danmark, kun overgået af Vestervig kirke i Thy.