Aflysning

På grund af Covid-19 situationen har Menighedsrådet besluttet at aflyse de kommende Gudstjenester søndag den 10. januar og den 17. januar 2021.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Aflysning

Gudstjenester aflyses fra juleaftensdag

På opfordring af landets biskopper må vi desværre aflyse gudstjenesterne juleaftensdag og frem til og med den 3. januar 2021.

Læs mere på www.folkekirken.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Gudstjenester aflyses fra juleaftensdag

Orientering fra menighedsrådet

På  menighedsrådsmødet den 17. november  2020 konstituerede menighedsrådet sig som følger:

Formand: Jan Gaarden

Næstformand: Dorte Helene Larsen

Kasserer: Bente Skov

Kirkeværge: Stig Nyborg

Kontaktperson: Joan Staun

Sekretær: Merete Jensen

Bygningskyndig: Orla Svendsen

Første møde i den nye valgperiode finder sted tirsdag den 12. januar 2021 kl 18.30 i præstegården.

Møderne er offentlige og alle er velkomne.

Bedste hilsner
Tamdrup Menighedsråd

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Orientering fra menighedsrådet

Juleaften i Tamdrup Kirke

Den 24. december 2020 er der 3 gudstjenester i Tamdrup Kirke: Kl. 11.00, kl. 13.00 og kl. 15.00.

På grund af Corona er vi nødt til at gøre det lidt anderledes i år. Antallet af pladser i Tamdrup Kirke er begrænset, og det bliver derfor nødvendigt at anskaffe sig en adgangsbillet for at komme med til en af de tre juleaftensgudstjenester.

Hvis du gerne vil have en adgangsbillet, skal du møde op i Præstegården, Silkeborgvej 235B i Lund, lørdag den 5. december eller lørdag den 12. december mellem kl. 10.00 og 12.00. Her vil medlemmer af Tamdrup Menighedsråd stå klar med billetterne.

Det er ikke muligt at forudbestille billetter.

Bedste hilsner
Tamdrup Menighedsråd

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Juleaften i Tamdrup Kirke

Interesseret i Babysalmesang?

Babysalmesang er en hyggelig aktivitet for dig og din baby. Vi synger for babyerne og stimulerer deres sanser med lyde, farver og bevægelse.

Der er holdstart torsdag den 5. november klokken 10.30. Kun få pladser tilbage.

Underviser er Anne Henriksen. Forløbets varighed: 6 torsdage.

Søg om medlemskab i Facebookgruppen “Tamdrup Kirke- Babysalmesang”, hvor du kan stille spørgsmål eller tilmelde dig forløbet. 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Interesseret i Babysalmesang?

Til de kommende konfirmander og deres forældre

I uge 40 begynder forberedelsen for dem, der skal konfirmeres i 2021 her i Tamdrup Pastorat. Det foregår i Nim konfirmandstue. Første gang er onsdag d. 30. september kl. 14:20 – 15:50 og torsdag d. 1. oktober kl. 14:20 – 15:50

Bus 110 kører fra Lund til Nim og omvendt. Tilmeldingen til konfirmationsforberedelse foregår digitalt og du kan tilmelde dit barn her: 

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation 

Alle kan ønske enten onsdag eller torsdag, men vi er selvfølgelig nødt til at få en ligelig fordeling, så derfor kan vi ikke love, at alles ønsker kan blive opfyldt. 

Kommunikationen fremover vil hovedsageligt foregå via dette link: https://konfirmand.kirkenettet.dk 

Kærlig hilsen Peter og Dorte

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Til de kommende konfirmander og deres forældre

Valgforsamling Tamdrup Menighedsråd

På valgforsamlingen  i Præstegården tirsdag den 15. september 2020 mødte 16 personer op, og der blev opstillet en liste med 7 kandidater, som alle blev valgt.

Følgende danner det nye menighedsråd, såfremt en alternativ liste ikke dukker op senest den 15.oktober 2020.

  • Bente Skov
  • Joan Staun
  • Merete Jensen
  • Dorte Larsen
  • Stig Nyborg
  • Orla Svendsen
  • Jan Gaarden

Som suppleanter blev følgende valgt:

  • Jette Henriksen
  • Jan Frandsen

Skulle nogen ønske at opstille en alternativ liste, kan kandidatlisten afhentes hos:
Jan Gaarden, Over Vrøndingvej 8, Horsens

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Valgforsamling Tamdrup Menighedsråd

Menighedsrådsvalg

Tirsdag den 15. september er der valgforsamling/opstillingsmøde kl. 19.00 i Tamdrup Præstegård, Silkeborgvej 235 B i Lund

Vil du stille op til valget eller blot benytte din stemmeret, er du meget velkommen.

Du vil høre noget om menighedsrådsarbejdet,  om spillereglerne for menighedsrådsvalget og så vil der blive opstillet en række kandidater, som vi stemmer om.

Forud for valgforsamlingen blev der den 18. august afholdt et orienteringsmøde, her mødte 4 personer op  – udover det nuværende menighedsråd – vi satser på, at flere ønsker enten at stille op eller blot benytte deres demokratiske ret og således være med til at bestemme,  hvem der skal varetage menighedsrådets arbejde de næste 4 år.

Med venlig hilsen
Valgbestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Menighedsrådsvalg

Orienteringsmøde

Tirsdag den 18.august kl. 19.00 i Tamdrup Præstegård

Til efteråret er der valg til landets menighedsråd. Vi vil derfor gerne fortælle Jer lidt om, hvad arbejdet i et menighedsråd egentlig går ud på, hvad vi har udrettet i den forgangne valgperiode og hvad man måske skulle tage fat på i den kommende valgperiode.

Derudover vil vi orientere om spillereglerne for det kommende valg.

Mødet er udelukkende af orienterende karakter og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til menighedsrådsmedlemmerne

Der er IKKE som tidligere et opstillingsmøde umiddelbart efter orienteringsmødet, opstillingsmødet finder først sted den 15. september, så du har god tid til efter orienteringsmødet at vurdere, om en plads i menighedsrådet måske var noget for dig.

Velkommen til en uhøjtidelig og afslappet aften sammen med menighedsrådet

Mange hilsner
Tamdrup menighedsråd

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Orienteringsmøde

Til kirkegængerne i Tamdrup, Nim, Underup og Føvling.

Efter en lang periode uden gudstjenester åbner kirkerne igen på søn- og helligdage.

I Tamdrup pastorat vil det foregå på denne måde:Vi fastholder de gudstjeneste tidspunkter der er offentliggjort i kirkeblad og Landposten, således er første gudstjeneste Kristi Himmelfartsgudstjeneste i Føvling og den følgende søndag er der gudstjeneste i Nim og Tamdrup. Det skal bemærkes at det har været nødvendigt at forkorte de to gudstjenester søndag d. 24. så de kun varer 25 minutter.

Da det er begrænset hvor mange vi må være i de enkelte kirker, vil man kunne risikere at der ikke er plads, men over de næste par uger er der en del gudstjenester, så lykkes det ikke i morgen, skal der nok komme en anden mulighed.

Den almindelige forsigtighed som vi efterhånden kender fra alle andre dele af samfundet hersker også i kirken og der er lavet syv retningslinjer, som kan læses her: https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/7-corona-retningslinjer-du-skal-huske-i-kirken 

I første omgang vil der ikke være nadver til gudstjenesterne. Når vi har gjort os nogle erfaringer med at holde gudstjeneste under de forandrede betingelser, vil vi på et tidspunkt have altergang igen. Ønskes der nadver kan man få besøg af en af præsterne, der gerne kommer ud til hjemmenadver også. 

I kirkerne er der foruden personalet plads til følgende antal kirkegængere:

Tamdrup: 46
Nim: 18
Underup: 25
Føvling: 32. 

Enhver er atter velkommen i kirkerne.
Hilsen sognepræst Peter Uth 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Til kirkegængerne i Tamdrup, Nim, Underup og Føvling.