PÅSKETANKER OG PÅSKEMØDER

Påsketanker pusler bag meget af det vigtigste i en kristen kultur og dagligdag og påskens budskab er pulsen i at være et kristent menneske. Påsken er et møde: Et møde mellem Gud og hans jordboere. Og i en fortsat og uendelig kæde bærer vi noget fra det møde med os i livet og døden.

Tilgivelse er det helt centrale i den kristne tro.

Og hvis vi bliver på vores kulturelle og sproglige hjemmebane, Norden, så kom tilgivelse ind i sproget og kulturen, ind i tanken, med kristendommen.

Oprindeligt og fundamentalt som Guds tilgivelse!

Guds Søn, Jesus Kristus, bar den ind med sin tro og sit liv og gennem sin død og opstandelse.

Håbet og drømmen er så, at vi rækker den tilgivelse, vi får, videre – i en fortsat og uendelig kæde.

Ved at vi lader os smitte. For Jesus Kristus har først og fremmest inficeret verden med tilgivelsens energi og mulighed.

Om tilgivelsens anatomi er der meget at sige. Til det elementære hører, at det i udgangspunktet er Gud, der tilgiver os ved at rumme os med alt, hvad vi er og gør. Rummer os ved at elske os og sætte os fri til at leve på trods og på tværs af alle vore svigt og al vores kommen til kort. Og fordi vore hjerter kan fyldes af glæde ved at blive tilgivet, så kan det ske, at hjertet skvulper over og vi selv tilgiver andre. Men der er ingen automatik på færde. Ikke engang i de helt nære relationer. Tænk selv efter, hvor mange du kender, der står med brudte relationer til deres kære, fordi tilgivelsen slap op?

Påskens budskab forholder sig til den helt afgørende modsætning i vores tilværelse: LIV og DØD!

ALT hvad der betyder noget – sådan for alvor betyder noget – det spejles i denne modsætning!

Prøv bare selv at tænke på alt i dit liv, der står op imod døden modsat det, der bærer døden i sig:

Kærlighed, venskab, samvær, naturoplevelser, helbredelse, kunst, god mad, en forrygende fodboldkamp og fortsæt selv rækken af det, der står op imod døden.

Modsat fjendskab, vold, sygdom, ensomhed, angst og flere andre ting, der bærer døden i sig.

Ind i denne grundmodsætning mellem liv og død træder Jesus i påsken og han tager ved Guds hjælp magten fra døden! Han svigter ikke kærligheden og barmhjertigheden, han svigter ikke modet til at være afmægtig, men dør frivilligt og uskyldig på skyldens træ: Korset. Satan og alle onde kræfter kunne ikke få ham til at svigte kærligheden og flygte. OG GUD REJSTE HAM OP FRA DØDEN!

Derfor – og fra hele hans liv og virke – véd vi, at Jesus Kristus er på livets side, på kærlighedens og barmhjertighedens side, på tilgivelsens side.

Og derfor kan det ske, at vi hører Jesu stemme og genkender ham som ren kærlighed og som tilgivelsens mulighed i alle de gribende øjeblikke, vi foræres, hvor alt giver mening.

Ved et barns fødsel.

Ved kærlighed, der bliver gengældt.

I levende fællesskaber.

Når forsoning opstår imellem mennesker, der ellers havde malet hinanden op i et hjørne og forholdet var bundfrosset.

Når vi bliver helbredt fra livstruende sygdom.

Men hvorfor bliver Jesu stemme ved med at nå os?

Jeg tror, at det er fordi Jesus er svaret på alle vore vigtigste spørgsmål…

Jesus er det lys, der får os til at se Guds billede i vore medmenneskers ansigter.

Jesus er den sandhed, der får os til at se forskel på godt og ondt.

Jesus er den barmhjertighed, der får os til at mærke hjertet i vort eget bryst, både når vi gør vort hjerte hårdt og når vort hjerte bløder.

Jesus er den korsfæstede og opstandne, der er gået i forvejen for os og har hjemme ved Guds højre hånd og som vi derfor kan stole på, fordi Han både er vores dommer og Frelser.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til PÅSKETANKER OG PÅSKEMØDER

John F. Kennedy har sagt det før…

”Spørg ikke, hvad fællesskabet kan gøre for dig, spørg hellere, hvad du kan gøre for fællesskabet!”

Det er tid for at løfte hovedet. Der er lys forude, for der er forår og sommer på vej og vacciner til alle!

Jeg tror, at de fleste af os føler os trykkede af Corona-monsteret og al dets væsen? Hvis du oplever, at dit humør daler og dit mod viger, hvad kan du så gribe ud efter?

Ja, selv oplever jeg igen og igen, at det er de menneskelige fællesskaber, der gør forskellen. Og det er her, at Kennedy har noget at sige os, noget at minde os om: For vi kan næsten altid gøre noget for fællesskabet. Og der er en bonus: Når du gør noget godt for andre, så har det den nådefulde bivirkning, at det også gavner dig selv, dit mod og dit humør. Om det så bare er at ringe til én, du tænker, kan være ekstra ensom her i Corona-tiden. Lige nu skal alt gøres med afstand og behørig omtanke, men det forhindrer os ikke i at være der for hinanden! Så det er bare et godt råd: Prøv hver dag at få øje på noget, du kan gøre for andre – og gør det!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til John F. Kennedy har sagt det før…

Konfirmationerne flyttes

På grund af Corona-udfordringerne flytter vi årets konfirmationer og håber, at det kan lade sig gøre på følgende datoer:

Lørdag d. 28. august i Føvling kirke

Søndag d. 29. august i Underup og Nim kirker

Søndag d. 5. september i Tamdrup kirke

Lørdag d. 11. september i Tamdrup kirke

Søndag d. 12. september i Tamdrup kirke

Kærlig hilsen Peter og Dorte

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Konfirmationerne flyttes

Godt nytår! – midt i en corona-tid!

Ingen kender dagen, før solen går ned! Ingen af os aner, hvad det nye år, 2021, vil bringe.

Vi håber bare alle sammen, at det bliver et godt nyt år!

2020 er fortid.

Jeg véd ikke med dig, der læser dette, men jeg havde glædet mig ekstra til 2020. Måske på en lidt barnlig måde?

Det lå så godt i munden: ”2020”…

I årevis var der blevet lagt i støbeskeen om ting, vi i fællesskab skulle tage hånd om lige fra verdens fattigste til miljø- og klimaudfordringer. Alle gode viljer og politiske håndværkere lagde planer, 2020-planer blandt andet – og faktisk kan vi allerede remse mærkbare forbedringer op, hvis vi ser på det fra den fattigste del af verden. Det ER i de senere år lykkedes at løfte mange ud af livstruende fattigdom…

Der er altid nok at kæmpe med som menneske og menneskehed, men det var som om der var håb og lys i udsigten til 2020? Jeg véd godt, at det jo bare er et tal. Det er bare et navn, vi har givet året for at holde tal på vore dage. Men når vi giver nogen eller noget navn, så giver vi det også betydning. Vi sætter os mål og kæmper forhåbentligt for at nå de mål, hvad enten vi taler klima, miljø, sundhed, styrkelse af fællesskaber osv. bekæmpelse af ulighed og andre former for undertrykkelse…

Men så kom Coronaen på tværs af vores fælles univers.

Coronaen kom og svingede sin helt egen taktstok og vi så ting ske, som ingen vel troede muligt!

En hel verden lukkede ned, flyene blev på jorden og vi holdt op med at give hinanden hånd!

Præcis da det var faldet på plads i lille Danmark, at man for at kunne blive dansk statsborger skulle give hånd og undlade at tildække sit ansigt, så holdt vi op med at give hånd og vi begyndte at bære masker i form af mundbind!

Coronaen kom og væltede alle planer i det store og i det små.

Som et uhyre, der spreder død og ødelæggelse og efterlader os matte i knæene og forvirrede i hovederne.

Men hvis vi tager nytårshatten af og nye briller på, så øjner vi forhåbentlig lys for enden af tunnelen?

Først og fremmest i form af vacciner og masser af sund fornuft.

Vi er mange, der savner hverdagen, som den var før Coronaen og alle dens fortrædeligheder.

Men sandheden er, at vi ikke kommer tilbage. Det gør vi aldrig. Men måske kommer vi frem til en hverdag, der bliver endnu bedre end før! Fordi vi får meget af det bedste fra før Coronaen tilbage samtidig med at vi tager erfaringer og indsigter fra krisen med os. Med det resultat, at vores sunde fornuft er blevet udviklet og vore briller er blevet pudset, så vi ser mere tydeligt, hvordan vi bedre kan tage hensyn til hinanden – lidt mindre mig og langt mere vi?

Hvis det skulle gå sådan, så glæder Guds engle sig i Himlen. For da Gud havde forsøgt ALT for at få mennesker til at passe bedre på hinanden og på planeten vi bor på, så sendte Han til sidst sin egen søn. Kom selv til jorden som mennesket Jesus fra Nazaret.

Gud iklædte sig kød og lod blodet rulle i sine årer!

Som kristne møder vi det nye år i Jesu navn. Og i tilfældet Jesus er der fuld dækning for navnet.

Jesus betyder nemlig ”Herren frelser”. Det navn får han otte dage gammel, da han efter jødisk skik omskæres. ”Som han var blevet kaldt (det) af englen, før han blev undfanget i moders liv.”

”Herren frelser”, det er i Hans navn, at vi er kirke. Og ikke i vort eget navn!

Det er i Hans navn, at vi tror på Gud Fader.

Vi står altså ikke på et fundament, vi selv har bygget.

Vi skal ikke stampe det afgørende nye op af jorden.

Vi har ikke selv fundet på livet og kærligheden.

Og Gud har gjort alting nyt på sin helt egen måde ved at gå fuldt og helt ind i vores tilværelse og bære med på menneskelivet.

Gud er først og fremmest en solidarisk Gud, en uudtømmelig kilde af kærlighed.

Det gode budskab er, at vi hører sammen i et fællesskab på Jesu Kristi betingelser. Ikke på vore betingelser. Vi tilhører ham. Dét gør os til Guds børn!

Og det skal vi vel at mærke ikke først gøre os fortjent til – overhovedet ikke!

Guds børn bliver vi, fordi Gud vil det.

Og fordi Jesus Kristus holder døren, ja, fordi Han er døren ind til Gud!

Derfor blev Gud menneske, derfor svøbtes han af en kvindehånd. For at skabe et fællesskab mellem Gud og os. Et fællesskab, der holder igennem alt, hvad der kan ske i et menneskeliv, i et samfund, ja i den ganske verden.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Godt nytår! – midt i en corona-tid!

Gudstjeneste den 24. januar 2021

Vi holder gudstjeneste i Tamdrup kirke søndag d. 24. januar kl. 11:00.
Under de restriktioner, vi kender i skrivende stund, må vi holde gudstjenester på max. 30 minutter og vi må være 40 personer i Tamdrup kirke.

Sangeren må synge for os! Sådan er vilkårene, men jeg håber, at I vil møde op og nyde nogle korte tjenester med typisk to salmer, evangelielæsning, en kort prædiken og bøn og velsignelse, alt sammen rammet ind af musik.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Gudstjeneste den 24. januar 2021

Aflysning

På grund af Covid-19 situationen har Menighedsrådet besluttet at aflyse de kommende Gudstjenester søndag den 10. januar og den 17. januar 2021.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Aflysning

Gudstjenester aflyses fra juleaftensdag

På opfordring af landets biskopper må vi desværre aflyse gudstjenesterne juleaftensdag og frem til og med den 3. januar 2021.

Læs mere på www.folkekirken.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Gudstjenester aflyses fra juleaftensdag

Orientering fra menighedsrådet

På  menighedsrådsmødet den 17. november  2020 konstituerede menighedsrådet sig som følger:

Formand: Jan Gaarden

Næstformand: Dorte Helene Larsen

Kasserer: Bente Skov

Kirkeværge: Stig Nyborg

Kontaktperson: Joan Staun

Sekretær: Merete Jensen

Bygningskyndig: Orla Svendsen

Første møde i den nye valgperiode finder sted tirsdag den 12. januar 2021 kl 18.30 i præstegården.

Møderne er offentlige og alle er velkomne.

Bedste hilsner
Tamdrup Menighedsråd

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Orientering fra menighedsrådet

Juleaften i Tamdrup Kirke

Den 24. december 2020 er der 3 gudstjenester i Tamdrup Kirke: Kl. 11.00, kl. 13.00 og kl. 15.00.

På grund af Corona er vi nødt til at gøre det lidt anderledes i år. Antallet af pladser i Tamdrup Kirke er begrænset, og det bliver derfor nødvendigt at anskaffe sig en adgangsbillet for at komme med til en af de tre juleaftensgudstjenester.

Hvis du gerne vil have en adgangsbillet, skal du møde op i Præstegården, Silkeborgvej 235B i Lund, lørdag den 5. december eller lørdag den 12. december mellem kl. 10.00 og 12.00. Her vil medlemmer af Tamdrup Menighedsråd stå klar med billetterne.

Det er ikke muligt at forudbestille billetter.

Bedste hilsner
Tamdrup Menighedsråd

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Juleaften i Tamdrup Kirke

Interesseret i Babysalmesang?

Babysalmesang er en hyggelig aktivitet for dig og din baby. Vi synger for babyerne og stimulerer deres sanser med lyde, farver og bevægelse.

Der er holdstart torsdag den 5. november klokken 10.30. Kun få pladser tilbage.

Underviser er Anne Henriksen. Forløbets varighed: 6 torsdage.

Søg om medlemskab i Facebookgruppen “Tamdrup Kirke- Babysalmesang”, hvor du kan stille spørgsmål eller tilmelde dig forløbet. 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Interesseret i Babysalmesang?