En anderledes påske

Denne påske bliver på alle måder anderledes end vi kender den. Kirkerne vil fortsat holde lukket, men det er påske ikke desto mindre, og vi må finde alternative måde at fejre Guds sejr over døden på.

Et bud på en alternativ påskefejring er at bruge kirkegårdene i pastoratet. På både Tamdrup, Nim, Underup og Føvling kirkegårde er der opsat fem plancher, der fortæller om de fem helligdage fra Palmesøndag til Anden påskedag. Går man ind af hovedindgangen på kirkegårdene og følger diget mod højre, kommer man forbi de fem helligdage i rækkefølge. På hver planche kan man læse evangelieteksten, lidt om helligdagens betydning, se et kunstværk, og der er et par salmevers fra nogle af de salmer vi kunne have sunget sammen, men nu må nyde hver for sig.

Velkommen på kirkegårdene til en lille gåtur. Plancherne er opsat fra i dag.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til En anderledes påske

Mariæ Bebudelsesdag

Søndag d. 29. marts er det Mariæ Bebudelsesdag, hvor vi fejrer, at jomfru Maria har fået bud fra Gud om, at hun skal føde Guds Søn, vores og verdens Frelser!

Teksten til Mariæ Bebudelsesdag finder vi i Lukasevangeliet kapitel 1 vers 46-55.

Jeg har især lagt mig den første sætning på sinde og vil gå med den:

”Da sagde Maria: ’Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!’”

På denne ret så højtidelige og højstemte måde siger Maria: ”TAK!”

Tak til Gud!

Takken til Gud får vinger, når vi synger takken i salmeform.

Og når vi synger det ud, så kalder vi det ’lovsang’.

Lovsang, takkesang, det er vore hjerters sang til Gud – også midt i en CORONA-tid!

Ikke tak for Coronaen og alle dens virkninger og alt dens væsen!

Men derimod: Tak til Gud, fordi Han gennem sin søn, Jesus Kristus, er kommet os i møde – og hver dag på ny kommer os i møde med kærlighed og håb.

Tak til Gud, fordi Han gennem Jesu liv og ord, og død og opstandelse har vist os, hvad der virkelig tæller mellem mennesker og mellem mennesker og Gud, nemlig: Kærlighed, udholdenhed og håb.

Det gælder altid – også i en CORONA-tid.

Ja, det gælder endnu mere nu, end vi er vant til.

Vi må gøre os umage for at give kærligheden hænder, udholdenheden fødder og håbet vinger.

Vi må stole på, at Gud vil frelse os fra alle de tunge byrder, vi kæmper med og alle de bånd, som modgang og sygdom binder os med.

Vi må trække vejret dybt og være der for hinanden i tillid til, at Gud bærer os – også igennem denne frygtelige tid.

Tværs igennem alle CORONA-filtre ser vi forhåbentligt vore medmennesker, både de syge og de raske, både de stærkeste og de sårbare som intet mindre end: GUDS ELSKEDE BØRN.

Måske det kan være til glæde, trøst og inspiration for dig at læse i salmebogen?

Selv har jeg lige læst nr. 70: ”Du kom til vor runde jord” – hvis du ikke lige har den nye salmebog fra 2003 stående, så kan du finde salmen på internettet under adressen: www.dendanskesalmebogonline.dk

Jeg ønsker Guds fred og Guds velsignelse over dig og dine kære.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Mariæ Bebudelsesdag

Orientering vedrørende Tamdrup Kirkegård

Forholdsregler som følge af de seneste tiltag mod COVID-19 

Åbningstider på graverkontoret
Kontoret er lukket for fysiske henvendelser fra pårørende og gravstedsejere.
Vores graver besvarer telefoner i tidsrummet fra kl. 8.00-15.00 tirsdag-fredag på tlf.nr. 29662310 – ligesom hun også kan træffes på e-mail jeste@km.dk.  

Anvisning af gravsteder kan foretages efter nærmere aftale.      

Gartneriske opgaver
Efter to ugers fravær af personale på kirkegården grundet risiko for Corona smitte er der nu givet lov til, at personalet kan arbejde udendørs, hvis der holdes afstand og retningslinjerne fra myndighederne følges.

Der vil derfor begynde at blive udført arbejder på kirkegården igen. Forårsblomsterne vil blive plantet i løbet af uge 14.

Grundet de 14 dages fravær vil der være arbejde, der skal indhentes, og vi håber selvfølgelig på jeres forståelse for, at tingene måske ikke er helt som ventet, når I kommer på kirkegården. Personalet gør alt, hvad de kan for at udføre det nødvendige arbejde samtidig med, at de skal overholde de restriktioner, der er pålagt dem.

Vi må endvidere bede om forståelse for, at personalet ikke kan tale med pårørende på kirkegården, da der skal være så lidt personkontakt som muligt. Der henvises i stedet til graverens tlf.nr. 29662310, hvis der er behov for at snakke med ansatte.

Det offentlige toilet vil fortsat være aflåst for at begrænse smitte.

Hvis vi alle hjælper og tager ansvar, kan vi forhåbentlig være med til begrænse COVID-19’s eskalerende spredning og værne om de svageste i samfundet!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Orientering vedrørende Tamdrup Kirkegård

Konsekvenser af coronavirus

På grund af corona-epidemien er alt forandret også i vores sogn og kirke.
Kirkeministeriet og biskopperne vejleder os via provsten og lige nu er det sådan, at:

ALT ER AFLYST I KIRKEN OG I PRÆSTEGÅRDEN

Vi begraver og bisætter fortsat vore døde dog med færrest muligt pårørende til stede – og tilbyder alle en fuldgyldig mindegudstjeneste senere.

Konfirmationerne er udskudt til efter pinsen – datoer følger.

Der kan afholdes dåb og vielse, dog kun med en præst til stede og de helt nødvendige vidner/faddere og med ganske kort ritual.

Enhver er, som altid, velkommen til at kontakte præsten på telefon eller via mail.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Konsekvenser af coronavirus

Koncerten med Trio Before er aflyst

På grund af de opdaterede vejledninger i forbindelse med Corona-virus har menighedsrådet valgt at aflyse koncerten med Trio Before onsdag den 11. marts 2020.

Menighedsrådet arbejder på at finde en ny dato

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Koncerten med Trio Before er aflyst

Sogneindsamlingen 2020

Gi’ en hånd og gør en forskel!

I vores nye pastorat Tamdrup-Nim-Underup-Føvling går vi for femte år sammen om at være en del af Folkekirkens Nødhjælps store sogneindsamling søndag d. 8. marts – vi har brug for dig! Meld dig som indsamler – ring på tlf. 7565 4522 eller skriv til dsi@km.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sogneindsamlingen 2020

ALLE HELGEN I TAMDRUP KIRKE

Søndag d. 3. november fejrer vi Alle Helgen med gudstjeneste kl. 11:00

Traditionen tro mindes vi ved denne gudstjeneste med navns nævnelse dem, vi her i sognet har taget afsked med, siden det sidst var Alle Helgens Dag.
Gudstjenesten vil være præget af lystænding, musik, korte, meditative mini-prædikener, navneoplæsning, stilhed og eftertanke.

Det er en gudstjeneste, hvor man i særlig grad kan bære sin sorg, sit vemod og sine tanker om liv og død, om tro, håb og kærlighed, om fortid, nutid og fremtid med sig ind på kirkebænken – og forvente at blive mødt med ord, lys og musik, der taler ind i alt det, man kommer med.

Under hele gudstjenesten er det tanken, at der skal stå tændte lys i sandkasser på gulvet foran døbefonten, lys, som man får udleveret i våbenhuset. Kl. 10:45 altså 15 min. før gudstjenesten begynder, spiller vores organist dæmpet musik og så er det meningen, at man kommer og stiller sit tændte lys i sandkasserne på gulvet foran døbefonten.

Alle er velkomne – det er altså ikke en lukket gudstjeneste kun for pårørende til de, der nævnes. Alle har vi jo nogen eller noget at tænde lys for.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til ALLE HELGEN I TAMDRUP KIRKE

Til dig, der vil konfirmeres i Tamdrup kirke i 2020 – OBS nyt tidspunkt

Kom til gudstjeneste i Nim kirke søndag den 25. august kl. 12.10, så får vi hilst på hinanden og du bliver skrevet på konfirmandlisten – efter gudstjenesten er der lidt info.

Vær opmærksom på det ændrede tidspunkt. Indskrivningsgudstjenesten er flyttet til kl. 12:10. Inkl. info-møde er vi færdige kl. 13:20.

Kærlig hilsen fra præsterne Peter og Dorte

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Til dig, der vil konfirmeres i Tamdrup kirke i 2020 – OBS nyt tidspunkt

Langfredag er der brug for dig i kirken

Langfredag den 19. april er der brug for dig i kirken.

Så mange stemmer som muligt fra sognet skulle gerne lyde ved gudstjenesten Langfredag den 19. april kl 11.00 – og allerhelst med så mange aldersgrupper som muligt repræsenteret.

Hvis du har lyst til at læse en bibeltekst, så ring eller send mig en mail på 75654522 / dsi@km.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Langfredag er der brug for dig i kirken

Bølle-Bob havde en fest!

Dejligt mange børn og voksne var i Tamdrup kirke torsdag d. 15. november, hvor Bølle-Bob tog forsmag på julefesten.
Bølle-Bob håber, at alle I, der var med, havde en fest, for det havde han!
Næste gang Bølle-Bob inviterer til fest i kirken bliver torsdag d. 14. marts!
Håber vi ses!
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Bølle-Bob havde en fest!