Gudstjenester Føvling Kirke

Søndag den 7. marts kl. 19:00 – Stillegudstjeneste v/Peter Uth

Søndag den 21. marts kl. 09:30 v/Peter Uth

Fredag den 2. april kl. 09:30 v/ Peter Uth

Mandag den 5. april kl. 11:00 v/Dorte Isaksen

Søndag den 18. april kl. 11:00 v/Peter Uth

Søndag den 2. maj kl. 09:30 v/Peter Uth

Torsdag den 13. maj kl. 11:00 v/Peter Uth

Søndag den 23. maj kl. 11:00 v/Peter Uth

Søndag den 6. juni kl. 11:00 v/Peter Uth