Gudstjenester Underup Kirke

Søndag den 28. februar kl. 09:30 v/ Dorte Isaksen

Søndag den 28. marts kl. 09:30 v/Dorte Isaksen

Søndag den 18. april kl. 19:00 – Aftengudstjeneste v/Peter Uth

Fredag den 30. april kl. 11:00 v/Peter Uth

Søndag den 16. maj kl. 09:30 v/Vikar

Mandag den 24. maj kl. 11:00 v/Peter Uth

Søndag den 06. juni kl. 11:00 v/Peter Uth